Екип

Ние сме горди да разполагаме с екип от професионалисти, които имат обширен опит и експертиза в нашата област. Всеки от нас е посветен на своята работа и стремежът ни е да постигаме високи стандарти на качество и професионализъм. Нашите умения и знания са непрекъснато обновявани, за да останем в крак с последните тенденции и развития в сферата.

Управител

 • Ивайло Маламов
  02/ 987 71 36

Администрация • Николай Костадинов,
   юрисконсулт, 0887720200
 • Камен Зартов,
  гл. счетоводител, 0878848841
 • инж. Калина Дубровска
  геодезист съвместява с тех. сътрудник, 0888002195

Управление на НИ и ДМА

 • Йорданка Иванова
  отговорнок за недвижима собственост, 0888934174
 • инж. Йоана Иванова
  отговорник МТБ Казичене, общежитие "Герена", търговски обекти "София", 0882938011